Auditprime

biztonságtechnikai rendszer használata

A számviteli ellenőrzés új dimenziója

Az „ellenőrzés” szó hallatán sok főkönyvelőnek vagy gazdasági igazgatónak görcsbe rándul a gyomra. Hiszen van belső ellenőrzés, a cégvezetés is folyamatosan tájékozódik, a tulajdonosok a könyvvizsgálókon keresztül szeretnének meggyőződni az adatok valódiságáról, az állam pedig a NAV segítségével kutat hibák után. Azt gondolhatnánk, hogy ez a sok ellenőrzés nyilván alapos és mindenre kiterjedő, tehát semmi sem maradhat rejtve. Csakhogy a számviteli szakmát jól ismerők pontosan tudják, hogy a valóság egész más. Amíg a könyvelés, a számvitel egyre összetettebbé és kifinomultabbá vált, biztonságtechnikai audit  addig az erre vonatkozó ellenőrzési módszerek és folyamatok megragadtak a statisztikai szinten (próba, mintavétel, következtetés). A könyvvizsgálat egyértelmű válságát mutatja, hogy az auditorok képtelenek folyamatában és egészében látni a pénzügyi eseményeket, illetve az azokat rögzítő könyvelési tételeket. Ennek megfelelően a hibák is rejtve maradnak, holott ezek felderítése ma fontosabb, mint valaha, hiszen a számviteli információnak csak akkor van értéke, ha hiteles.

Milyen típusú hibákról van szó?

  1. Véletlen hibák, azaz elütések.

  2. Elvi hibák, amik szakmai hiányosságból fakadnak.
  3. „Kreatív” könyvelés. Ez a számvitel szabályainak szándékos megsértése, melynek során a valóságtól eltérő eredmény (veszteség vagy nyereség) mutatható ki a menedzsment szándéka szerint.
  4. Bizonylati csalás. Hamis vagy nem létező bizonylatokkal befolyásolt eredmény-kimutatás.

hibakeresés, biztonságtechnikai auditBár az első két esetben a bizonylatok segítenek a hibák azonosításában, az utóbbi két esetben világos, hogy nem értelmezhető a bizonylatok alapján történő ellenőrzés. Márpedig a jelenlegi gyakorlat – mind a könyvvizsgálók, mind az állam részéről – kizárólag erre épít. Egyértelművé vált, hogy új szemléletre és új módszerre van szükség. A hagyományos statisztikai (mintavétel – becslés) alapú megközelítés helyett matematikai – informatikai megoldást kell használni, hogy a hibák feltárhatók legyenek. Ezt felismerve egy számviteli szakértőkből álló fejlesztői csoport 14 év kutatómunka eredményeként létrehozta az AuditPrime programot. Ez a szoftver a könyvelés hibáit keresi és mutatja meg, a program által összeállított jelentéseken végrehajtott elemzési eljárásokkal és összefüggés vizsgálatokkal.

Mik az AuditPrime jellemzői

• Folyamatszemlélet. Csak bizonylatok alapján nem értékelhető egy-egy gazdasági esemény, és nem látható, hogy minden részlet könyvelésre került-e, illetve a könyvelés az elszámolás szabályainak megfelelően történt-e. Az AuditPrime partnerekre szűrve állítja össze a könyvelés folyamatát, majd feltérképezi és kimutatja a gazdasági események közötti logikai kapcsolatot.

• Rendszerszemlélet. A gazdasági események összekapcsolása elengedhetetlen a hatékony ellenőrzéshez. Logikai kapcsolattal kell összekötni a tételeket, hogy láthatóvá tegyük az összefüggéseket, és feltárhassuk az esetleges hibákat.

• Résmentes, azaz 100%-os ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat nem mintavételezésen alapul, hanem a tételek teljes körére kiterjed. Ez a matematikai-informatikai alapú rendszer egyedülálló hatékonyságot és eredményességet jelent.

• Praktikus. A hagyományos ellenőrzésekkel szemben az AuditPrime rendkívül gyors és távolról is használható, mert egy speciálisan összeállított könyvelési adatállományból dolgozik. A program az összes tételt ellenőrzi, és mind a négy hibatípus felderítésére alkalmas.

biztonságtechnikai audit AuditPrime-mal A fentiekből látható, hogy az AuditPrime bevezetése számos egyértelmű előnnyel jár. A legfontosabb azonban a hitelesség, tehát az AuditPrime felhasználóinak nem kell attól tartaniuk, hogy a NAV vagy a könyvvizsgálók nem ismert hibákra bukkannak az ellenőrzés során. 2014-től a Nemzeti Adó-és Vámhivatal is használja az AuditPrime-ot, ami várhatóan nagyságrendileg javítja a véletlen vagy szándékos hibák felderítésének hatékonyságát. A vállalatoknak érdemes ezért felkészülni és elébe menni a külső ellenőrzéseknek.

Hírek!

2014. december 30.– Nagyot kaszáltak a szlovákok az adócsodafegyveren – CIKK
2014. október 19.– 2015-től új időszámítás kezdődik a NAV életében – CIKK
2014. június 19.– Új dimenziókat nyit az informatika az adóellenőrzésben – CIKK
2014. március 20.– Minden számlát láthatna a NAV – CIKK
  

Comments are closed